O nás

Domov sociálnych služieb

Poslaním  nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa uvedenej prílohy č. 3.

V domove sociálnych služieb poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

V domove sociálnych služieb zabezpečujeme:

 • pracovná terapia,
 • záujmová činnosť,

V domove sociálnych služieb utvárame podmienky na:

 • úschovu cenných vecí.

Základným poslaním práce v domove sociálnych služieb je zamerať sa na kvalitné a zmysluplné vytvorenie podmienok pre dôstojný život prijímateľov sociálnej služby. Vytvoriť také podmienky, ktoré približujú život v prirodzenom prostredí.

Sociálnu službu poskytujeme formou celoročného pobytu. Do zariadenia prijímame prijímateľky sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku.

Vízia nášho zariadenia je byť uznávaným zariadením, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby na profesionálnej úrovni.

Ciele DSS - Zemianske Podhradie

 • poskytnúť prijímateľom sociálnej služby pekné a bezpečné prostredie,
 • poskytovať prijímateľom sociálnych služieb podporu pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • viesť prijímateľov k spoluzodpovednosti a slobodnému rozhodovaniu,
 • zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb,
 • nastaviť a realizovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31