Projekt - Zvýšenie energetickej efektívnosti (pavilón pracovnej terapie)

Projekt - Zvýšenie energetickej efektívnosti (pavilón pracovnej terapie)

Rekonštrukcia pavilónu pracovnej terapie v Domove sociálnych služieb - Zemianske Podhradie bola jedným z ukončených projektov, ktorými sa snaží Trenčiansky samosprávny kraj skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a zvýšiť energetickú účinnosť existujúcej verejnej budovy. Projekt riešil zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropnej konštrukcie zhora, výmenu okien, okenných parapetov a výmenu vonkajších dverí. Po obvode budovy bola navrhovaná drenáž s následnou realizáciu betónového odkvapového chodníka okolo budovy.

Cieľom zateplenia fasády bolo predovšetkým znížiť tepelné straty, ochrániť obvodový plášť voči vonkajším vplyvom a zlepšiť celkový estetický vzhľad objektu. Realizáciou projektových aktivít sa zároveň prispieva k ochrane  životného prostredia.

Realizovaný bol z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, prostredníctvom štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a finančných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vynaložené náklady na projekt boli vo výške 62 858,33 eur.

Stavebné práce začali v júni 2016 a skončené boli začiatkom augusta 2016.

 

Fotoalbum