Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2020 do 1.000,00 €